Diensten

Steeds meer gemeenten en bedrijventerreinen denken na hoe ze met breedband en glasvezel in het bijzonder, om moeten gaan. Veel woningen en bedrijven zijn inmiddels al aangesloten. Maar nog niet iedereen beschikt momenteel over een toekomstvaste breedbandverbinding. Nu gaat het natuurlijk niet om het medium maar om de functionaliteit. Vriend en vijand zijn het er over eens: glasvezel is het enige medium dat de almaar groeiende behoefte aan breedband het hoofd kan bieden.

Glasvezel biedt tal van voordelen en draagt mede zorg voor de huidige en toekomstige leefbaarheid en aantrekkelijkheid van uw gemeente als vestigingsplaats voor inwoners, bedrijven en instellingen. Niet alleen snelheid maar in toenemende mate is beschikbaarheid het sleutelwoord.

Het spreekt voor zich dat de aanleg en exploitatie van het glasvezelnetwerk in uw gemeente of op uw bedrijventerrein zorgvuldig gebeurt. Immers het netwerk  wordt aangelegd voor de komende tientallen jaren.

adviesBreedbandNu wil u graag begeleiden bij de verdere visieontwikkeling en invulling om breedband ook binnen uw gemeente of op uw bedrijventerrein tot een succes te maken.

BreedbandNu is onafhankelijk en niet gelieerd aan een marktpartij. We werken vanuit een klein kernteam  en zijn al meer dan 20 jaar actief in de markt. Door de jaren heen hebben we een bewezen reputatie opgebouwd en kennen we de markt in al zijn facetten als geen ander. Zowel providers, operators als aanleggende en ondersteunende partijen. Middels partnerships zijn we in staat om snel op te schalen, zowel in volume als expertise.

Daarnaast beschikken we over een groot netwerk waaruit we kunnen putten om uw tijdelijke behoefte aan vakbekwaam personeel te voorzien.

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden…

sociale_kaart

Niet alleen technisch inhoudelijk maar zeer zeker ook op  marketing (vraagbundeling), financieel, juridisch en bedrijfseconomisch vlak. Wij zijn niet alleen in staat u van het juiste advies te voorzien maar we zorgen ook voor de concrete uitvoering. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Glasvezel is geen doel op zich maar een middel om de samenleving, of zo u wil uw gemeente of bedrijventerrein, te verbinden. Nu en in de toekomst.